Παιχνίδια με αναλογίες - Αναλογίες | Proportional Reasoning | Μοναδιαίος Ρυθμός - PhET Interactive Simulations

Παιχνίδια με αναλογίες

Παιχνίδια με αναλογίες simulation

Topics

 • Αναλογίες
 • Proportional Reasoning
 • Μοναδιαίος Ρυθμός

Sample Learning Goals

 • Use a ratio as a descriptive characteristic
 • Compare the meaning of a ratio in different contexts
 • Use scaling to build proportions or find a missing value in a proportion
 • Simplify ratios to build proportions or find a missing value in a proportion
 • Use multiplicative reasoning to solve problems

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 7.RP.A.2a

 • 6.RP.A.3

 • 6.RP.A.1

 • 5.NF.B.4a

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.17