การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์

การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

คำอธิบาย

ทำการจุดชนวนเพื่อยิงลูกกระสุนปืนใหญ่ออกมา! แล้วจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์จากการยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนต่างชนิดกัน ให้ทำการกำหนดมุมเงยของการยิง, ความเร็วต้น, และมวลของลูกกระสุน และยังสามารถที่จะกำหนดเพื่อพิจารณาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของแรงต้านอากาศ นอกจากนั้นท้าทายให้ทำการยิงลูกกระสุนปืนให้ตกลงพอดีกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายผลกระทบจากความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขเริ่มต้น ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ (วัตถุชนิดต่างๆ ค่ามุม ความเร็วเริ่มต้น มวล ระยะทาง ความสูงเริ่มต้น การมีแรงต้านอากาศและไม่มีและต้านอากาศ)
 • ใช้เหตุและผลในการอธิบายการทำนายข้างต้น
 • อธิบายการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทในรูปแบบของคำ (มุมยิง ความเร็วเริ่มต้น ความสูงเริ่มต้น ระยะทาง ความสูงสุดท้าย และเวลา)
 • อธิบายได้ว่าทำไมการใช้ซิมมูเลชั่นถึงดีสำหรับการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
เวอร์ชัน 1.0.15

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Intro y laboratorio virtual de Tiro Parabólico การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López y Oscar Suárez ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปรนัย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Quadratic Functions for Projectile Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Hampton and Sally Gillett ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
Kinematic Equation Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Shea Phillips ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Quadratic Projectiles การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET beki toussaint ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Experimental Design: Projectile Motion! การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Air Resistance Lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile investigation for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Corona vírus vs lançamento de projéteis Cleison Lima ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Atividade de Lançamento Oblíquo Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Velocidade e Aceleração no Lançamento de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Queda Livre no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
Lançamento Vertical de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Lançamento Horizontal de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Lançamento de Projéteis José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Lançamento Oblíquo Inicial Carlos Albuquerque ม.ต้น การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Der gerade Wurf Isabella Radl ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อื่นๆ
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
การบ้าน
อื่นๆ
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Guia de trabajo; Movimiento de un Proyectil Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez Garcia K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen K-5
อื่นๆ
อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ต้น
Remote
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case). Carmen Maldonado อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
CLASE GRADO 10 FISICA nicolas rivera ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Trabajo práctico: Tiro Parabólico MONICA CRAVERO ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Projectile Motion Discovery Sean Boston อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
การบ้าน
ฟิสิกส์
Projectile Motion Nadia Lvov ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
motion along straight line with constant acceleration Tahani Sarayreh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Projectile Lab (Angled Launch) Arooj Mukarram ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Projectile Lab (Horizontal Launch) Arooj Mukarram อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
Projectile motion lab activity Pramod Lamichhane อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Fee Fall Nawal Nayfeh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Regents Physics- Projectile Motion Intro Alex Reyda ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Simulator David Wirth ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Tir parabòlic Jordi Plana ม.ต้น การบ้าน ฟิสิกส์
Projectile Parabolas Amy Read ม.ปลาย ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions Craig Seaver ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
Comparing Speed and Angle to projectile distance Jeff Springer ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
3 Projectile Motion Factors Mary Teren ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Exploring Vectors and Projectile Motion Brian Minchen ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Projectile Guided Inquiry Laura Mattick ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Inquiry Projectile Activity Jeff Drach ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Lëvizja e projektileve
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Basque All Euskara Download Run now Jaurtigaiaren higidura
Belarusian All беларускі Download Run now Рух у гравітацыйным полі
Bosnian All Bosanski Download Run now Kretanje projektila
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Movimento de Projétil ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Projectile Motion_拋射運動
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 斜抛运动
Croatian All hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Danish All Dansk Download Run now Projektil-bevægelse
Dutch All Nederlands Download Run now Projectielbeweging
English All English Download Run now Projectile Motion
French All français Download Run now Mouvement d'un projectile
Georgian All ქართული Download Run now გასროლილი სხეული
German All Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Greek All Ελληνικά Download Run now Κίνηση βλήματος
Hebrew All עברית Download Run now תנועת קליע
Hungarian All magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Irish All Gaeilge Download Run now Gluaisne Theilgeáin
Italian All italiano Download Run now Moto del proiettile
Japanese All 日本語 Download Run now 放物運動
Korean All 한국어 Download Run now 포물선 운동
Latvian All Latviešu Download Run now Kustības projekcija
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Šovinio judėjimas
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Prosjektilbevegelse
Persian All فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Polish All polski Download Run now Rzuty
Serbian All Српски Download Run now Кретање пројектила 
Slovak All Slovenčina Download Run now Let strely
Slovenian All Slovenščina Download Run now Poševni met
Spanish All español Download Run now Movimiento de un Proyectil ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Kastparabel
Tamil All Tamil Download Run now எறியத்தின் பறப்பு
Telugu All Telugu Download Run now ప్రక్షేపక చలనం
Turkish All Türkçe Download Run now Mermi Hareketi
Ukrainian All українська Download Run now Рух снарядів ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Chuyển động của đạn tử
Welsh All Welsh Download Run now Mudiant Tafelgryn

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Mike Dubson
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js