กฏของโอห์ม

กฏของโอห์ม หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • กฎของโอห์ม
 • วงจร
 • กระแส
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • กฎของโอห์ม
 • วงจร
 • กระแส
 • ความต้านทาน
 • โวลต์

คำอธิบาย

มองเห็นว่าสมการจากกฎของโอห์มมีความสัมพันธ์กับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายอย่างไร
ปรับความต่างศักย์ไฟฟ้าและความต้านทานและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระแสเพื่ออ้างถึงกฎของโอห์ม

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายว่ากระแสไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรถ้าปรับค่าความต่างศักย์และให้คงที่ค่าของความต้านทานไว้
 • ทำนายว่ากระแสไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรถ้าปรับค่าความต้านทานและให้คงที่ค่าของความต่างศักย์ไว้
เวอร์ชัน 1.4.4

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
เคมี
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
Basic Electricity: short inquiry activities includes ideas for several sims การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
1ª Lei de Ohm no "Ohm's Law (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Lei de Ohm Michele Maria Paulino Carneiro Moreira e Mairton Cavalcante Romeu ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Atividade Lei de Ohm Davison Lucas Mendes Viana ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Atividade Ensino Lei de Ohm EDILAINE SANTIAGO ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Simulações no Ensino - Lei de Ohm Jessyka Lage Melo ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
LEY DE OHM FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Laboratorio Virtual basado en el Aprendizaje Activo de la Física para abordar la Ley de Ohm y la Resistencia en un elemento conductor Diego Fernando Becerra Rodríguez อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Ohm's Law SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
De wet van Ohm Roland Van Kerschaver K-5
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Ohm's Law Relationships Alexandra Chukhareva ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Magnets, Electromagnets and Ohm's Law Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Student Guide for PhET - Ohm's Law in html5 Brian Libby ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Up and Down Dinamar Tolin, Decerie Austria and Maria Grace Tabulong ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
LKS Suci Nujul Hayati K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Ohm's Law SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Arabic All العربية Download Run now قانون أوم
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now قانون أوم
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Om qanunu
Basque All Basque Download Run now Ohm-en legea
Belarusian All беларускі Download Run now Закон Ома
Bosnian All Bosanski Download Run now Omov zakon
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Lei de Ohm
Bulgarian All български Download Run now Закон на Ом
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Ohm's Law_歐姆定律
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 部分电路欧姆定律
Croatian All hrvatski Download Run now Ohmov Zakon
Czech All čeština Download Run now Ohmův zákon
Danish All Dansk Download Run now Ohms lov
Dutch All Nederlands Download Run now Wet van Ohm
English All English Download Run now Ohm's Law
Estonian All Eesti Download Run now Ohmi seadus
Finnish All suomi Download Run now Ohmin laki
French All français Download Run now Loi d'Ohm
Galician All Gallegan Download Run now Lei de Ohm
Georgian All ქართული Download Run now ომის კანონი
German All Deutsch Download Run now Ohmsches Gesetz
Greek All Ελληνικά Download Run now Νόμος του Ωμ
Hebrew All עברית Download Run now חוק אוהם
Hindi All हिंदी Download Run now ओहम का नियम 
Hungarian All magyar Download Run now Ohm-törvény
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hukum Ohm
Irish All Gaeilge Download Run now Dlí Ohm
Italian All italiano Download Run now Legge di Ohm
Japanese All 日本語 Download Run now オームの法則
Kannada All Kannada Download Run now ಓಮ್ ನ ನಿಯಮ
Kazakh All Kazakh Download Run now Ohm's Law
Korean All 한국어 Download Run now 옴의 법칙
Lao All Lao Download Run now ກົດເກນໂອມ
Latvian All Latviešu Download Run now Oma likums
Macedonian All македонски Download Run now Омов закон
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Hukum Ohm
Malayalam All Malayalam Download Run now ഓം നിയമം
Maori All Maori Download Run now Te Ture a Ohm
Marathi All मराठी Download Run now ओहमचा नियम
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Омын хууль
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Ohms lov
Oriya All Oriya Download Run now ଓମ୍‍ଙ୍କ ନିୟମ 
Persian All فارسی Download Run now قانون اهم
Polish All polski Download Run now Prawo Ohma
Portuguese All português Download Run now Lei de Ohm
Romanian All română Download Run now Legea lui Ohm
Russian All русский Download Run now Закон Ома
Serbian All Српски Download Run now Омов закон
Sinhalese All Sinhalese Download Run now ඕම්ගේ නියමය
Slovak All Slovenčina Download Run now Ohmov zákon
Slovenian All Slovenščina Download Run now Ohmov zakon
Spanish All español Download Run now Ley de Ohm ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Ley de Ohm
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Ley de Ohm ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swahili All Swahili Download Run now Sheria ya Ohm
Swedish All svenska Download Run now Ohms lag
Tamil All Tamil Download Run now ஓமின் விதி
Tibetan All Tibetan Download Run now ཨོམ་གྱི་གརྟན་ཁྲིམས།
Turkish All Türkçe Download Run now Ohm Kanunu
Turkmen All Turkmen Download Run now Omuň kanuny
Ukrainian All українська Download Run now закон Ома ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Định luật Ohm

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • John Blanco (developer)
 • Ariel Paul
 • Mindy Gratny (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs