Atividades sobre o movimento dos corpos


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividades sobre o movimento dos corpos
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ aceleração, lançamento, movimento, velocidade
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5), การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 12/11/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 12/11/2018