Atividades sobre o movimento dos corpos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividades sobre o movimento dos corpos
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác, Phát biểu thảo luận
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá aceleração, lançamento, movimento, velocidade
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 12/11/2018
Ngày cập nhật 12/11/2018