Atividades sobre o movimento dos corpos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividades sobre o movimento dos corpos
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá aceleração, lançamento, movimento, velocidade
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 12/11/2018
Ngày cập nhật 12/11/2018