Atividade de hidróstática


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividade de hidróstática
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ densidade, empuxo, hidrostática
สถานการณ์จำลอง ความหนาแน่น


ผู้เขียน João Batista da Silva; Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน PROFESSOR
ส่งข้อมูลแล้ว 4/7/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/4/2018