Atividade de hidróstática


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividade de hidróstática
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá densidade, empuxo, hidrostática
Mô phỏng Mật độ


Tác giả João Batista da Silva; Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức PROFESSOR
Ngày đăng ký 04/07/2017
Ngày cập nhật 08/04/2018