Atividade Ensino Lei de Ohm


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividade Ensino Lei de Ohm
คำบรรยาย Esta atividade se destina ao aprendizado da lei de ohm utilizando este objeto de aprendizagem.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ física, lei de ohm
สถานการณ์จำลอง กฏของโอห์ม (HTML5)


ผู้เขียน EDILAINE SANTIAGO
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 26/5/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/5/2017