Atividade Ensino Lei de Ohm


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Atividade Ensino Lei de Ohm
აღწერილობა Esta atividade se destina ao aprendizado da lei de ohm utilizando este objeto de aprendizagem.
თემა ფიზიკა
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity, ლაბორატორია
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები física, lei de ohm
სიმულაციები ომის კანონი (HTML5)


ავტორები EDILAINE SANTIAGO
სკოლა / ორგანიზაცია IFCE
წარდგენილია 5/26/17
განახლებულია 5/26/17