Llei de la palanca


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Llei de la palanca
คำบรรยาย Comprobació de la llei de la palanca i exercicis per fer amb el simulador
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Catalan
คำสำคัญ equilibri, moment, palanca
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5)


ผู้เขียน Jordi Plana
อีเมลล์ติดต่อ jplana12@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Institut Narcís Oller
ส่งข้อมูลแล้ว 25/8/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/8/2016