Llei de la palanca


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Llei de la palanca
描述 Comprobació de la llei de la palanca i exercicis per fer amb el simulador
科目 物理学
等级 初中
类型 家庭作业
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 加泰罗尼亚语
关键词 equilibri, moment, palanca
仿真程序 平衡探究实验 (HTML5)


作者 Jordi Plana
联系邮件 jplana12@gmail.com
学校/组织 Institut Narcís Oller
提交日期 16-8-25
更新日期 16-8-25