Llei de la palanca


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Llei de la palanca
Mô tả Comprobació de la llei de la palanca i exercicis per fer amb el simulador
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá equilibri, moment, palanca
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Jordi Plana
Email liên lạc jplana12@gmail.com
Trường / Tổ chức Institut Narcís Oller
Ngày đăng ký 25/08/2016
Ngày cập nhật 25/08/2016