Energy Skatepark Adventures


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Skatepark Adventures
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Potential and Kinetic Energy
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน Ella Bowling
โรงเรียน/หน่วยงาน Mason County Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 17/1/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/11/2008