Energy Skatepark Adventures


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Energy Skatepark Adventures
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Potential and Kinetic Energy
شبیه سازی ها انرژی پارک اسکیت


نویسنده Ella Bowling
مدرسه / سازمان Mason County Middle School
ارسال شده 1/17/08
بروزرسانی شده 11/22/08