Energy Skatepark Adventures


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skatepark Adventures
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Potential and Kinetic Energy
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Ella Bowling
Skole / Organisasjon Mason County Middle School
Lastet opp 17.01.08
Oppdatert 22.11.08