Electric Field Activity


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Electric Field Activity
විස්තරය Using the simulation students will see the interaction between charges both negative and positive.
විෂය Other
මට්ටම K-5
වර්ගය Lab
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Negatively charged, attraction, charge, positively charged, repulsion
අනුහුරුකරණ Electric Field Hockey


කර්තෘවරු Dafna Acosta
පාසල / ආයතනය Hunter CUNY
ඉදිරිපත් කල දිනය 4/10/18
යාවත්කාලීන කල දිනය 4/10/18