Electric Field Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Activity
Omtale Using the simulation students will see the interaction between charges both negative and positive.
Emne Anna
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Negatively charged, attraction, charge, positively charged, repulsion
Simuleringar Electric Field Hockey


Forfattarar Dafna Acosta
Skule / Organisasjon Hunter CUNY
Lasta opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18