Electric Field Activity


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Electric Field Activity
Опис Using the simulation students will see the interaction between charges both negative and positive.
Предмет Друго
Ниво K-5
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Negatively charged, attraction, charge, positively charged, repulsion
Симулации Електричен хокеј


Автори Dafna Acosta
Школо / Организација Hunter CUNY
Поставено 10.4.18
Обновено 10.4.18