Electric Field Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Field Activity
Popis Using the simulation students will see the interaction between charges both negative and positive.
Predmet Iné
Úroveň K-5
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Negatively charged, attraction, charge, positively charged, repulsion
Simulácia Elektrický hokej


Autor(i) Dafna Acosta
Škola / Organizácia Hunter CUNY
Dátum odoslania 10.4.2018
Dátum aktualizácie 10.4.2018