Electric Field Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Activity
Beskrivelse Using the simulation students will see the interaction between charges both negative and positive.
Emne Annet
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Negatively charged, attraction, charge, positively charged, repulsion
Simuleringer Elektrisk landhockey


Forfattere Dafna Acosta
Skole / Organisasjon Hunter CUNY
Lastet opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18