friction asma


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel friction asma
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord friction\rub\heat\melt\tempreratures
Simuleringer Friction


Forfattere Asma Al-shahtoor
Skole / Organisasjon Asmaa Al-shahtoor
Lastet opp 28.11.20
Oppdatert 28.11.20