friction asma


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक friction asma
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Remote Learning
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द friction\rub\heat\melt\tempreratures
सादश्य घर्षण


लेखक Asma Al-shahtoor
शाळा/संस्था Asmaa Al-shahtoor
दाखल दिनांक 11/28/20
आद्यवत 11/28/20