friction asma


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov friction asma
Popis
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová friction\rub\heat\melt\tempreratures
Simulácia Trenie


Autor(i) Asma Al-shahtoor
Škola / Organizácia Asmaa Al-shahtoor
Dátum odoslania 28.11.2020
Dátum aktualizácie 28.11.2020