friction asma


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel friction asma
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord friction\rub\heat\melt\tempreratures
Simuleringar Friction


Forfattarar Asma Al-shahtoor
Skule / Organisasjon Asmaa Al-shahtoor
Lasta opp 28.11.20
Oppdatert 28.11.20