Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
Beskrivelse Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
Simuleringer Isotoper og Atommasse (HTML5), Isotoper og atommasse


Forfattere Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 02.11.14
Oppdatert 24.05.16