Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
Опис Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
Предмет Хемија
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Multiple-Choice Concept Questions
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
Симулации Isotopes and Atomic Mass (HTML5), Изотопи и атомски маси


Автори Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Школо / Организација PhET
Поставено 2.11.14
Обновено 24.5.16