Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
Omtale Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
Simuleringar Isotopes and Atomic Mass (HTML5), Isotopes and Atomic Mass


Forfattarar Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 02.11.14
Oppdatert 24.05.16