Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
Popis Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
Predmet Chémia
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Výber z možností, otázky
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
Simulácia Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), Izotopy a relatívna atómová hmotnosť


Autor(i) Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 2.11.2014
Dátum aktualizácie 24.5.2016