Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
Açıklama Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
Konu Kimya
Seviye Lisans - Giriş
Tür Multiple-Choice Concept Questions
Süre 60 dakika
Yanıtları dahil Evet
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
Benzetimler İzotoplar ve Atomik Kütle (HTML5), Isotopes and Atomic Mass


Yazar Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
E-posta İletişim phethelp@colorado.edu
Okul / Kurum PhET
Gönderildi 02.11.2014
Güncellendi 24.05.2016