Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), Đồng vị và nguyên tử khối


Tác giả Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/11/2014
Ngày cập nhật 24/05/2016