Nyanja (Чичева)

Резерфордын Сарнил (HTML5) HTML 卢瑟福散射 (HTML5) Download Run now
- Java 卢瑟福散射 Download Run now

Чичева загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.