Nyanja (Nyanja)

Rutherfordov pokus (HTML5) HTML 卢瑟福散射 (HTML5) Download Run now
Rutherfordov pokus Java 卢瑟福散射 Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Nyanja

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.