Nyanja (Nyanja)

Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML 卢瑟福散射 (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java 卢瑟福散射 Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Nyanja

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.