Nyanja (Nyanja)

Rutherfordavbøynig (HTML5) HTML 卢瑟福散射 (HTML5) Download Run now
- Java 卢瑟福散射 Download Run now

Simuleringer som ennå ikke er oversatt til Nyanja

De gjenstående simuleringene kan oversettes med PhET oversettelsesverktøy.