Nyanja (Nyanja)

- HTML 卢瑟福散射 (HTML5) Download Run now
- Java 卢瑟福散射 Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Nyanja

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.