български (Булгар)

Альфа Задрал Java Алфа-разпад Download Run now
Тэнцвэрийн хууль (HTML5) HTML Балансиране (HTML5) Download Run now
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) HTML Балансиране на химични уравнения (HTML5) Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) HTML Наелектризиране на тела (HTML5) Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик Java Балони и статично електричество Download Run now
Бтарей ба эсэргүүцэл Java Battery-Resistor Circuit_bg Download Run now
батарейн хүчдэл Java Напреежение на батерията Download Run now
- Java Закон на Беер Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML Пречупване на светлината (HTML5) Download Run now
Гэрлийн Хугарал Java Пречупване на светлината Download Run now
Бетта Задрал Java Бета-разпад Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML Изгради атом (HTML5) Download Run now
Атом Байгуулах Java Построяване на атом Download Run now
Архимедийн хүч Flash Плаване Download Run now
Конденсаторын Лаборатори Java Лаборатория за кондензатори Download Run now
Цэнэгүүд ба Орон Flash Заряди и полета Download Run now
Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) HTML Виртуална лаборатория за изграждане на вериги (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Өнгөний үзэгдэл (HTML5) HTML Цветно зрение (HTML5) Download Run now
Өнгө Харах Java Цветно зрение Download Run now
- Java Концентрация Download Run now
Дамжуулалт Java Проводимост Download Run now
Нягт Flash Плътност Download Run now
Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Java Ел. поле на мечтите Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Java Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей Download Run now
- Flash Закон на Фарадей Download Run now
Динамикийн үндэс (HTML5) HTML Действие на силите и движение (HTML5) Download Run now
Фурьей: Долгион хийх Java Фурие: Получаване на вълни Download Run now
Үрэлт (HTML5) HTML Триене (HTML5) Download Run now
Үүсгүүр Java Генератор Download Run now
Геометр оптик Flash Геометрична оптика Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML Гравитация и орбити (HTML5) Download Run now
Таталцал ба Орбит Java Гравитация и орбита Download Run now
Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) HTML Гравитационна сила (HTML5) Download Run now
- Java Лаборатория на гравитационните сили Download Run now
Гукийн хууль (HTML5) HTML Закон на Хук (HTML5) Download Run now
Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) HTML Изотопи и атомна маса (HTML5) Download Run now
Изотоп ба Атомын Масс Java Изотопи и атомна маса Download Run now
Жон Травольт (HTML5) HTML Наелектризиране на човек (HTML5) Download Run now
Соронзон ба Луужин Java Магнит и компас Download Run now
Соронзон ба Цахилгаан соронзон Java Магнити и електромагнити Download Run now
Молекул Байгуулалт (HTML5) HTML Форма на молекулите (HTML5) Download Run now
2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Java Движение в 2D Download Run now
Цөмийн Хуваагдал Java Разцепване на ядро Download Run now
Омын хууль (HTML5) HTML Закон на Ом (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Закон на ОМ Download Run now
Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) HTML Махало (HTML5) Download Run now
Фотоцахилгаан Үзэгдэл Java Фотоелектричен ефект Download Run now
pH Хуваарь (HTML5) HTML Скала pH (HTML5) Download Run now
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Java Игра за определяне на възрастта по радиоактивен метод Download Run now
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) HTML Съпротивление на проводник (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Съпротивление на проводник Download Run now
Резерфордын Сарнил (HTML5) HTML Експеримент на Ръдърфорд (HTML5) Download Run now
Хэлхээний Дохио Java Електрическа верига Download Run now
Материйн Төлөв (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) HTML Състояния на материята (HTML5) Download Run now
Жон Травольт Java Джон Траволтаж Download Run now
Даралтын Үйлчлэл (HTML5) HTML Под налягане (HTML5) Download Run now
Долгионы интерференци Java Интерференция на вълни Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML Разпространение на вълна (HTML5) Download Run now

Булгар загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.