български (Bugarski)

Alfa raspad Java Алфа-разпад Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Балансиране (HTML5) Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Балансиране на химични уравнения (HTML5) Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Наелектризиране на тела (HTML5) Download Run now
Statički elektricitet Java Балони и статично електричество Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Battery-Resistor Circuit_bg Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Напреежение на батерията Download Run now
- Java Закон на Беер Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Пречупване на светлината (HTML5) Download Run now
- Java Пречупване на светлината Download Run now
Beta Decay Java Бета-разпад Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Изгради атом (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Построяване на атом Download Run now
density-and-buoyancy Flash Плаване Download Run now
Kondenzatori Java Лаборатория за кондензатори Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Заряди и полета Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Виртуална лаборатория за изграждане на вериги (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Цветно зрение (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Цветно зрение Download Run now
- Java Концентрация Download Run now
Vodljivost Java Проводимост Download Run now
Gustoća Flash Плътност Download Run now
Električno polje naboja Java Ел. поле на мечтите Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash Закон на Фарадей Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Действие на силите и движение (HTML5) Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Фурие: Получаване на вълни Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Триене (HTML5) Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
Optička Klupa Flash Геометрична оптика Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Гравитация и орбити (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Гравитация и орбита Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Гравитационна сила (HTML5) Download Run now
- Java Лаборатория на гравитационните сили Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Закон на Хук (HTML5) Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Изотопи и атомна маса (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Изотопи и атомна маса Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML Наелектризиране на човек (HTML5) Download Run now
Magnet i Kompas Java Магнит и компас Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Магнити и електромагнити Download Run now
- HTML Форма на молекулите (HTML5) Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java Движение в 2D Download Run now
Nuklearna fisija Java Разцепване на ядро Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Закон на Ом (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash Закон на ОМ Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Махало (HTML5) Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Фотоелектричен ефект Download Run now
pH skala (HTML5) HTML Скала pH (HTML5) Download Run now
Radioactive Dating Game Java Игра за определяне на възрастта по радиоактивен метод Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Съпротивление на проводник (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Съпротивление на проводник Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Експеримент на Ръдърфорд (HTML5) Download Run now
Struja i signal Java Електрическа верига Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Състояния на материята (HTML5) Download Run now
Johntra Volta Java Джон Траволтаж Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Под налягане (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Интерференция на вълни Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Разпространение на вълна (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Bugarski

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.