български (保加利亞語)

Alpha 衰變 Java Алфа-разпад Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Балансиране (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML Балансиране на химични уравнения (HTML5) Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML Наелектризиране на тела (HTML5) Download Run now
氣球和靜電引力 Java Балони и статично електричество Download Run now
電池-電阻 電路 Java Battery-Resistor Circuit_bg Download Run now
電池電壓 Java Напреежение на батерията Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java Закон на Беер Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Пречупване на светлината (HTML5) Download Run now
光的折射 Java Пречупване на светлината Download Run now
Beta 衰變 Java Бета-разпад Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML Изгради атом (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java Построяване на атом Download Run now
Buoyance 浮力 Flash Плаване Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java Лаборатория за кондензатори Download Run now
電荷及電場 Flash Заряди и полета Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML Виртуална лаборатория за изграждане на вериги (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Цветно зрение (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Цветно зрение Download Run now
Concentration 濃度 Java Концентрация Download Run now
導電度 Java Проводимост Download Run now
Density 密度 Flash Плътност Download Run now
電場 Java Ел. поле на мечтите Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей Download Run now
法拉第定律 Flash Закон на Фарадей Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML Действие на силите и движение (HTML5) Download Run now
Fourier: Making Waves 傅力葉:與波共舞 Java Фурие: Получаване на вълни Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML Триене (HTML5) Download Run now
發電機 Java Генератор Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash Геометрична оптика Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Гравитация и орбити (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java Гравитация и орбита Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML Гравитационна сила (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java Лаборатория на гравитационните сили Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML Закон на Хук (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML Изотопи и атомна маса (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java Изотопи и атомна маса Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML Наелектризиране на човек (HTML5) Download Run now
磁鐵和指南針 Java Магнит и компас Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java Магнити и електромагнити Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Форма на молекулите (HTML5) Download Run now
二維移動 Java Движение в 2D Download Run now
原子分裂 Java Разцепване на ядро Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML Закон на Ом (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash Закон на ОМ Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML Махало (HTML5) Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Фотоелектричен ефект Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML Скала pH (HTML5) Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Игра за определяне на възрастта по радиоактивен метод Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML Съпротивление на проводник (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash Съпротивление на проводник Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML Експеримент на Ръдърфорд (HTML5) Download Run now
信號電路 Java Електрическа верига Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics_物質三態:基礎 (HTML5) HTML Състояния на материята (HTML5) Download Run now
John Travoltage Java Джон Траволтаж Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML Под налягане (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Интерференция на вълни Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Разпространение на вълна (HTML5) Download Run now

教學尚未被譯為 保加利亞語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學