български (Bulgare)

Désintégration alpha Java Алфа-разпад Download Run now
Action d'équilibrage (HTML5) HTML Балансиране (HTML5) Download Run now
Equilibrer les équations chimiques (HTML5) HTML Балансиране на химични уравнения (HTML5) Download Run now
Ballons et Electricité statique (HTML5) HTML Наелектризиране на тела (HTML5) Download Run now
Ballons et Electricité statique Java Балони и статично електричество Download Run now
Circuit batterie-résistance Java Battery-Resistor Circuit_bg Download Run now
Tension de la pile Java Напреежение на батерията Download Run now
Loi de Beer-Lambert Java Закон на Беер Download Run now
Déviation de la lumière (HTML5) HTML Пречупване на светлината (HTML5) Download Run now
Déviation de la lumière Java Пречупване на светлината Download Run now
Désintégration Beta Java Бета-разпад Download Run now
Construire un atome (HTML5) HTML Изгради атом (HTML5) Download Run now
Construire un atome Java Построяване на атом Download Run now
Poussée d'Archimède Flash Плаване Download Run now
TP Condensateur Java Лаборатория за кондензатори Download Run now
Charges et champs Flash Заряди и полета Download Run now
Circuit Construction Kit (DC and AC) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Kit de construction de circuit: CC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Kit de construction de circuit: CC - Labo virtuel (HTML5) HTML Виртуална лаборатория за изграждане на вериги (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Visions des couleurs (HTML5) HTML Цветно зрение (HTML5) Download Run now
Visions des couleurs Java Цветно зрение Download Run now
Concentration Java Концентрация Download Run now
Conductivité Java Проводимост Download Run now
Masse volumique Flash Плътност Download Run now
Champ électrique Java Ел. поле на мечтите Download Run now
Energie Planche à Roulettes: Les bases (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
Labo d'électromagnétisme de Faraday Java Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей Download Run now
Loi de Faraday Flash Закон на Фарадей Download Run now
Forces et mouvement : les bases (HTML5) HTML Действие на силите и движение (HTML5) Download Run now
Fourier: Création d'ondes Java Фурие: Получаване на вълни Download Run now
Friction (HTML5) HTML Триене (HTML5) Download Run now
Alternateur Java Генератор Download Run now
Optique géométrique Flash Геометрична оптика Download Run now
Gravité et orbites (HTML5) HTML Гравитация и орбити (HTML5) Download Run now
Gravité et orbites Java Гравитация и орбита Download Run now
Laboratoire sur la force de gravité (HTML5) HTML Гравитационна сила (HTML5) Download Run now
Laboratoire sur la force de gravité Java Лаборатория на гравитационните сили Download Run now
La loi de Hooke (HTML5) HTML Закон на Хук (HTML5) Download Run now
Isotopes et masse atomique (HTML5) HTML Изотопи и атомна маса (HTML5) Download Run now
Isotopes et masses atomiques Java Изотопи и атомна маса Download Run now
Travolt ... aahh (HTML5) HTML Наелектризиране на човек (HTML5) Download Run now
Aimant et boussole Java Магнит и компас Download Run now
Aimants et Electro-aimants Java Магнити и електромагнити Download Run now
VSEPR (HTML5) HTML Форма на молекулите (HTML5) Download Run now
Mouvement en 2D Java Движение в 2D Download Run now
Fission nucléaire Java Разцепване на ядро Download Run now
Loi d'Ohm (HTML5) HTML Закон на Ом (HTML5) Download Run now
Loi d'Ohm Flash Закон на ОМ Download Run now
Laboratoire pendulaire (HTML5) HTML Махало (HTML5) Download Run now
Effet Photoélectrique Java Фотоелектричен ефект Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML Скала pH (HTML5) Download Run now
Jeu de datation par la radioactivité Java Игра за определяне на възрастта по радиоактивен метод Download Run now
Résistance dans un fil (HTML5) HTML Съпротивление на проводник (HTML5) Download Run now
Résistance dans un fil Flash Съпротивление на проводник Download Run now
Diffusion de Rhuterford (HTML5) HTML Експеримент на Ръдърфорд (HTML5) Download Run now
Transmission d'un signal dans un circuit Java Електрическа верига Download Run now
Etats de la matière (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Etats de la matière: les bases (HTML5) HTML Състояния на материята (HTML5) Download Run now
Travolt ... aahh Java Джон Траволтаж Download Run now
Sous Pression (HTML5) HTML Под налягане (HTML5) Download Run now
Ondes et intérférences Java Интерференция на вълни Download Run now
Onde sur une corde (HTML5) HTML Разпространение на вълна (HTML5) Download Run now

Simulations pas encore traduites en Bulgare

Les simulations restantes peuvent être traduites en utilisant L'utilitaire de traduction Phet.