български (保加利亚语)

Alpha衰变 Java Алфа-разпад Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Балансиране (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Балансиране на химични уравнения (HTML5) Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Наелектризиране на тела (HTML5) Download Run now
气球和静电 Java Балони и статично електричество Download Run now
电池-电阻电路 Java Battery-Resistor Circuit_bg Download Run now
电池电压 Java Напреежение на батерията Download Run now
比尔定律实验室 Java Закон на Беер Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Пречупване на светлината (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Пречупване на светлината Download Run now
Beta衰变 Java Бета-разпад Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Изгради атом (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Построяване на атом Download Run now
浮力 Flash Плаване Download Run now
电容器实验 Java Лаборатория за кондензатори Download Run now
电荷与电场 Flash Заряди и полета Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML Виртуална лаборатория за изграждане на вериги (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Цветно зрение (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Цветно зрение Download Run now
浓度 Java Концентрация Download Run now
物体导电性能实验 Java Проводимост Download Run now
密度 Flash Плътност Download Run now
电场、电荷 Java Ел. поле на мечтите Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash Закон на Фарадей Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Действие на силите и движение (HTML5) Download Run now
傅里叶:生成波 Java Фурие: Получаване на вълни Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Триене (HTML5) Download Run now
发电机 Java Генератор Download Run now
几何光学 Flash Геометрична оптика Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Гравитация и орбити (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Гравитация и орбита Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Гравитационна сила (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Лаборатория на гравитационните сили Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Закон на Хук (HTML5) Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Изотопи и атомна маса (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Изотопи и атомна маса Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML Наелектризиране на човек (HTML5) Download Run now
磁体和指南针 Java Магнит и компас Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Магнити и електромагнити Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Форма на молекулите (HTML5) Download Run now
平面运动 Java Движение в 2D Download Run now
核裂变 Java Разцепване на ядро Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Закон на Ом (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash Закон на ОМ Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML Махало (HTML5) Download Run now
光电效应 Java Фотоелектричен ефект Download Run now
PH值 (HTML5) HTML Скала pH (HTML5) Download Run now
放射线定年游戏 Java Игра за определяне на възрастта по радиоактивен метод Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Съпротивление на проводник (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Съпротивление на проводник Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Експеримент на Ръдърфорд (HTML5) Download Run now
信号电路 Java Електрическа верига Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML Състояния на материята (HTML5) Download Run now
静电电压 Java Джон Траволтаж Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Под налягане (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java Интерференция на вълни Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Разпространение на вълна (HTML5) Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 保加利亚语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.