کوردی (Курдски)

Интеракција меѓу атомите Java کارلێککردنی گه‌رده‌کان Download Run now
Рамнотежа (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Рамнотежа Java هاوسه‌نگبوون _ Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Прекршување на светлината Java لادانی رووناکی Download Run now
Кондензатор Java تاقیگه‌ی بارگه‌گر Download Run now
Конструкција на струјно коло (AC+DC) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
Конструкција на струјно коло (едносмерна струја) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
Проводливост Java توانای گه‌یاندن Download Run now
Видови облици на енергија (HTML5) HTML جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) Download Run now
Видови облици на енергија Java جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Download Run now
ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ Flash بارستایی & سپرینگ Download Run now
Нишало Flash په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Download Run now
Тектонски плочи Java پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Download Run now
Состојба на материјата Java دۆخه‌کانی مادده Download Run now
Состојба на материјата: Основи Java دۆخه‌کانی مادده ‌ Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.