کوردی (کردی)

برهم کنش های اتمی Java کارلێککردنی گه‌رده‌کان Download Run now
قانون گشتاورها (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
قانون گشتاورها Java هاوسه‌نگبوون _ Download Run now
شکست نور (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
شکست نور Java لادانی رووناکی Download Run now
آزمایشگاه خازن Java تاقیگه‌ی بارگه‌گر Download Run now
(AC+DC) کیت ساخت مدار Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Download Run now
(AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
(DC) کیت ساخت مدار Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Download Run now
(DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
رسانايي Java توانای گه‌یاندن Download Run now
شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) HTML جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) Download Run now
شکل ها و تبدیل های انرژی Java جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Download Run now
جرم ها و فنرها Flash بارستایی & سپرینگ Download Run now
آزمایشگاه آونگ Flash په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Download Run now
زمین ساخت ورقه ای Java پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Download Run now
حالت های ماده Java دۆخه‌کانی مادده Download Run now
حالت های ماده: مقدماتی Java دۆخه‌کانی مادده ‌ Download Run now

شبیه سازی های ترجمه نشده به کردی

شبیه سازی های باقیمانده را می توانید به کمک <