کوردی (Kurdo)

Interacciones Atomicas Java کارلێککردنی گه‌رده‌کان Download Run now
Ley de equilibrio (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java هاوسه‌نگبوون _ Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java لادانی رووناکی Download Run now
Laboratorio de capacitores Java تاقیگه‌ی بارگه‌گر Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Download Run now
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
Conductividad Java توانای گه‌یاندن Download Run now
Cambios y Formas de Energías (HTML5) HTML جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Download Run now
Laboratorio de Resortes y Masa Flash بارستایی & سپرینگ Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Download Run now
Tectónica de placas Java پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Download Run now
Estados de la Materia Java دۆخه‌کانی مادده Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java دۆخه‌کانی مادده ‌ Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Kurdo

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .