کوردی (Kurdish)

अण्विक आंतरक्रिया Java کارلێککردنی گه‌رده‌کان Download Run now
संतुलिकरण (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
संतुलिकरण Java هاوسه‌نگبوون _ Download Run now
प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
प्रकाशाचे अपवर्तन Java لادانی رووناکی Download Run now
कपॅसिटर प्रयोगशाळा Java تاقیگه‌ی بارگه‌گر Download Run now
(AC+DC) मंडल जोडणी संच Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Download Run now
(AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Download Run now
मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
वाहकता Java توانای گه‌یاندن Download Run now
- HTML جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) Download Run now
- Java جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Download Run now
- Flash بارستایی & سپرینگ Download Run now
- Flash په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Download Run now
भूपट्ट विवर्तन Java پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Download Run now
पदार्थांच्या स्थिती Java دۆخه‌کانی مادده Download Run now
पदार्थांच्या स्थिती Java دۆخه‌کانی مادده ‌ Download Run now

ही PhET सादृश्ये Kurdishमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.