کوردی (庫德語)

原子相互作用 Java کارلێککردنی گه‌رده‌کان Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java هاوسه‌نگبوون _ Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
光的折射 Java لادانی رووناکی Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java تاقیگه‌ی بارگه‌گر Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
導電度 Java توانای گه‌یاندن Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash بارستایی & سپرینگ Download Run now
pendulum-lab Flash په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Download Run now
板塊構造論 Java پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java دۆخه‌کانی مادده Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java دۆخه‌کانی مادده ‌ Download Run now

教學尚未被譯為 庫德語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學