کوردی (Kurdo)

Interacciones Atómicas Java کارلێککردنی گه‌رده‌کان Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Ley de Equilibrio Java هاوسه‌نگبوون _ Download Run now
Curvando la luz (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Curvando la Luz Java لادانی رووناکی Download Run now
Laboratorio de Condensadores Java تاقیگه‌ی بارگه‌گر Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC), Laboratorio Virtual Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC) Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
Conductividad Java توانای گه‌یاندن Download Run now
Formas y Cambios de Energía (HTML5) HTML جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) Download Run now
Formas y Cambios de Energía Java جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Download Run now
Masas & Resortes Flash بارستایی & سپرینگ Download Run now
Laboratorio de Péndulos Flash په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Download Run now
Placas Tectónicas Java پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Download Run now
Estados de la Materia Java دۆخه‌کانی مادده Download Run now
Estados de la Materia:Básico Java دۆخه‌کانی مادده ‌ Download Run now

Simulaciones PhET aún no Traducidas al Kurdo

Las simulaciones restantes pueden ser traducidas usando la Utilidad de traducción de PhET .