کوردی (クルド語)

原子の相互作用 Java کارلێککردنی گه‌رده‌کان Download Run now
シーソーバランス (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java هاوسه‌نگبوون _ Download Run now
光の屈折 (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
光の屈折 Java لادانی رووناکی Download Run now
コンデンサ実験室 Java تاقیگه‌ی بارگه‌گر Download Run now
直流・交流回路キット Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
直流回路キット Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Download Run now
伝導率 Java توانای گه‌یاندن Download Run now
エネルギーの形と変化 (HTML5) HTML جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) Download Run now
エネルギーの形と変化 Java جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Download Run now
重りとバネ(Masses & Springs ) Flash بارستایی & سپرینگ Download Run now
振り子の実験 Flash په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Download Run now
プレートテクトニクス Java پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Download Run now
物質の状態(States of Matter) Java دۆخه‌کانی مادده Download Run now
States of Matter: Basics Java دۆخه‌کانی مادده ‌ Download Run now

まだクルド語に翻訳されていないシミュレーション

未翻訳のシミュレーションは、PhET翻訳ユーティリティを使って翻訳できます。