Лабораторија за гравитациона сила - Гравитациони сили | Inverse Square Law | Force Pairs - PhET Interactive Simulations

Лабораторија за гравитациона сила

Лабораторија за гравитациона сила simulation

Topics

 • Гравитациони сили
 • Inverse Square Law
 • Force Pairs
 • Newton's Third Law

Sample Learning Goals

 • Поврзете ги гравитационите сили на масите на објектите и растојанието меѓу објектите.
 • Објаснете го Третиот Њутновиот закон за гравитационите сили.
 • Направете експерименти кои ќе ви овозможат да се добие равенка која се однесува на масата, далечината, и гравитационата сила. <Br / > Користете мерења за да се утврди универзалната гравитациона константа.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 2.2.4