Kütle Çekim Kuvveti Laboratuvarı - Yerçekim Kuvveti | Inverse Square Law | Force Pairs - PhET Interactive Simulations

Kütle Çekim Kuvveti Laboratuvarı

Kütle Çekim Kuvveti Laboratuvarı simulation

Topics

 • Yerçekim Kuvveti
 • Inverse Square Law
 • Force Pairs
 • Newton's Third Law

Sample Learning Goals

 • Yer çekimini, nesnelerin kütleleriyle ve aralarındaki mesafe ile ilişkilendirin.
 • Yer çekimi kuvvetleri için Newton'un üçüncü kanununu açıklayın
 • Kütle, mesafe ve yer çekimini alakalandırmanıza fırsat verecek bir eşitliğin var olduğu bir deney tasarlayın.
 • Evrensel yer çekimi sabitini belirlemek için ölçümler yapın.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 2.2.4