Tug Wars: May The Forces Be With You!


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Tug Wars: May The Forces Be With You!
Опис An activity for students to learn the basics of push and pull
Предмет Физика
Ниво K-5
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови pull, push
Симулации Сили и движење - Основи


Автори Jeffrey Shuldman
Контакт е-маил jeffrey.shuldman37@myhunter.cuny.edu
Школо / Организација Hunter College
Поставено 15.3.15
Обновено 21.3.15